Kontakt w sprawie diagnozy CFS pod adresem mailowym:

info@lassor.pl