PRZEWLEKŁE ZMĘCZENIE...
CZY TO DOTYCZY RÓWNIEŻ CIEBIE?

ŚWIAT PĘDZI DO PRZODU A MY WRAZ Z NIM, CZY JESZCZE NADĄŻAMY Z WSZYSTKIMI NASZYMI OBOWIĄZKAMI, AMBICJAMI, OCZEKIWANIAMI I WŁASNYMI PRAGNIENIAMI?

Czy PRZEWLEKŁE ZMĘCZENIE, które Odczuwam daje mi jeszcze szansę na "Normalne Życie" aby "Cieszyć się Życiem"? Permanentne zmęczenie sprawia, że czujemy się starsi niż faktycznie jesteśmy, sprawia, że czujemy się chorzy i niezdolni do czerpania radości z życia, nawet w jego podstawowym wymiarze...

Zmęczenie w ujęciu fizjologicznym jest zjawiskiem naturalnym, występującym po okresie wzmożonej aktywności i samoistnie ustępującym po okresie skutecznej regeneracji. Problem pojawia się wówczas, gdy zmęczenie utrzymuje się przez dłuższy okres czasu, bądź przeradza się w PRZEWLEKŁE ZMĘCZNIE... Nasz organizm to niezwykle złożona i skomplikowana struktura wzajemnie powiązanych ze sobą układów, które w sposób ciągły i dynamiczny integrują oraz dostosowują zmiany środowiska wewnętrznego ze środowiskiem zewnętrznym i odwrotnie. W warunkach prawidłowych proces zmęczenia wywołuje destabilizację środowiska wewnętrznego organizmu, musimy odpocząć aby organizm odzyskał w pełni możliwość skutecznego funkcjonowania.

O NAS

Firma Lassor Sp. z o. o. skupia wokół siebie GRUPĘ entuzjastów, badaczy i specjalistów, którzy nie trywializują PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZNIA, nie uważają, że "każdy jest zmęczony", nie usłyszysz od nas, że "nie chce Ci się pracować" albo "weź się w garść". My naprawdę wierzymy i rozumiemy, że czasami można być chorym "tylko" ze zmęczenia. Na początku była pasja poznania nowych zjawisk, dostrzeżenie tego, czego inni dostrzec nie chcą lub nie potrafią. Badamy i współuczestniczymy w badaniach nad wieloma aspektami PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, chcemy aby również inni dostrzegli bardzo złożoną i wielowymiarową naturę PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA.

CO MOŻEMY DLA WAS ZROBIĆ?

Portal LASSOR.PL został stworzony z myślą o tych wszystkich, którzy zadają sobie pytanie czy poczucie zmęczenia jakiego doświadczają to jeszcze coś z czym potrafią sobie skutecznie poradzić, czy jednak jest to stan realnie zagrażający zdrowiu, relacjom z bliskimi, pracy i zobowiązaniom?

 

Narzędzia dostępne w portalu pomogą przybliżyć i poznać naturę Państwa dolegliwości w oparciu o krótki wywiad i możliwość konsultacji ze specjalistą.

KONTAKT