Diagnostyka zespołu przewlekłego zmęczenia stanowi poważny problem, ponieważ
w zespole tym występują różnorodne objawy, wśród których dominuje uczucie przewlekłego zmęczenia. Pacjent nigdy nie czuje się wypoczęty.

BADANIA SZCZEGÓŁOWE/DODATKOWE

Szczegółowa diagnostyka przewlekłego zmęczenia odbywa się w systemie stacjonarnym i jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu wizyty.

KONSULTACJE NEUROLOGICZNE

Są niezwykle istotnym elementem diagnostyki przewlekłego zmęczenia z uwagi na konieczność wykluczenia innych chorób, którym towarzyszy uczucie zmęczenia (m.in. choroby neurodegeneracyjne, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy).

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Celem konsultacji psychiatrycznych jest przede wszystkim diagnostyka różnicowa zespołu przewlekłego zmęczenia z depresją, która występuje u prawie połowy pacjentów z CFS. Bardzo istotna dokładna diagnostyka pozwala wykluczyć inne choroby psychiatryczne będące źródłem zmęczenia.

KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE

Skuteczną metodą leczenia przewlekłego zmęczenia jest spersonalizowana terapia wykonywana przez specjalistę fizjoterapii. Ponadto podczas konsultacji ocenie podlega bolesność stawów i mięśni jako jeden z objawów wskaźnikowych zespołu przewlekłego zmęczenia.

KONSULTACJE DIETETYCZNE

Najnowsze badania naukowe wskazują, że odpowiednio dobrana dieta może redukować w sposób istotny odczuwanie przewlekłego zmęczenia.

BADANIE AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO

Autorzy wielu publikacji wskazują na istotne znaczenie zaburzeń czynności autonomicznego układu nerwowego (dysautonomii) w etiologii CFS manifestujących się m.in. zaburzeniami odruchowej regulacji pracy układu sercowo-naczyniowego.

BADANIE ERGOSPIROMETRYCZNE

Stosowanie aktywności fizycznej u osób z przewlekłym zmęczeniem wymaga stopniowo zwiększających się obciążeń aerobowych, dobranych indywidualnie dla pacjenta. Optymalny próg obciążenia wysiłkiem fizycznym oznaczany jest poprzez wykonanie próby wysiłkowej na cykloergometrze lub bieżni elektrycznej.

BADANIE SNU

Badania epidemiologiczne wskazują, że zaburzenia snu są bardzo częstym objawem u osób odczuwających zmęczenie. Wykorzystujemy nowoczesną aparaturę medyczną, która umożliwia przeprowadzenie badań snu również w warunkach domowych.

OCENA SZTYWNOŚCI TĘTNIC

Sztywność naczyń krwionośnych jest wypadkową regulacji nerwowej i hormonalnej, często nieprawidłowej w przewlekłym zmęczeniu. Ponadto parametry opisujące sztywność naczyń są bardzo istotnymi, niezależnymi czynnikami ryzyka układu sercowo-naczyniowego i są coraz częściej kontrolowane w praktyce klinicznej.

OCENA FUNKCJI POZNAWCZYCH

Zaburzenia pamięci i koncentracji to jedne z częstszych objawów zespołu przewlekłego zmęczenia, dlatego ocena funkcji poznawczych stanowi ważny element diagnostyki zespołu przewlekłego zmęczenia.

ANALIZA SKŁADU CIAŁA

Badanie umożliwia ocenę zaburzeń odżywiania poprzez analizę zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała oraz nawodnienia organizmu, które mogą powodować subiektywne odczucie zmęczenia.